Cổ phiếuGần đây, mọi người đều biết đến khái niệm cổ phiếu và cổ phần. Đó là lĩnh vực đầu cơ chính của chứng khoán toàn cầu. Rất nhiều người không phải là chủ đầu tư sở hữu công ty,thay vào đó, họ trở thành cổ đông và có đủ điều kiện để hưởng lợi nhuận -được gọi là cổ tức.

Để giao dịch, những gì bạn cần là thông qua một nhà môi giới cổ phiếu một công ty mà bạn muốn đầu tư, mua số lượng yêu cầu của cổ phiếu và sau đó chờ giá cổ phiếu tăng.

Bắt đầu giao dịch

Tại sao nên đầu tư

Thị trường cổ phiếu an toàn hơn hầu hết các thị trường đầu cơ khác. Thống kê cho thấy thị trường này mang về lợi nhuận trung bình khoảng bảy phần trăm mỗi năm cho chủ sở hữu.

Chuyên viên giao dịch cá nhân
Đội ngũ chuyên viên giao dịch cá nhân FGMarkets có trình độ cao cung cấp hỗ trợ của họ 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Bạn cũng có thể liên hệ với nhân viên hỗ trợ của FGMarket bằng tiếng mẹ đẻ của bạn.
Chia cổ tức

Bằng cách sở hữu cổ phần, bạn sẽ đủ điều kiện để nhận cổ tức, tức là một phần trong lợi nhuận của công ty cổ phần.
Miễn phí
Với FGMarkets bạn giao dịch với các cổ phiếu mà không cần trả phí.
Miễn thuế
Nếu nhà đầu tư sở hữu cổ phần trong hơn sáu tháng, bất kỳ khoản lợi nhuận nào được thực hiện từ việc thay đổi giá trị cổ phiếu sẽ không phải trả thuế.

Cách thức hoạt động

Có nhiều loại và hạng cổ phần khác nhau. Cơ bản nhất là Cổ phần phổ thông. Đây là một phần căn bản của giao dịch chứng khoán. Cổ phiếu ưu đãi cho phép chủ sở hữu hưởng cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Ngoài ra còn có cổ phiếu ưu đãi phát hành cho nhân viên như một động lực làm việc.

Cổ phiếu chỉ tồn tại dưới hai hình thức – do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Cũng có những cổ phiếu vô fanh không được liên kết với bất kỳ chủ sở hữu nào.


Đầu tư thế nào

Đơn giản chỉ cần tạo một tài khoản giao dịch, nạp tiền trong đó, đăng nhập vào ứng dụng, và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch.

Khi bạn trở thành cổ đông, bạn đủ điều kiện để nhận cổ tức. Rủi ro duy nhất là không ai biết trước khi nào công ty sẽ kiếm được lợi nhuận và có thể trả cổ tức.


Ngay lúc này

Đăng ký tài khoản PRIME

Bắt đầu giao dịch trên thị trường thực. Trở thành một nhà giao dịch thành công.

Đăng ký

Symbol Leverage (max) Swap Long Swap Short Max Order Size Size of 1 Lot Spread Trading Hours
ADIDAS 1:50 -165,25 -165,25 100 100 5000 08:05 – 16:25
ADT 1:50 -2,205 -0,735 100 100 5 13:31 – 20:00
AGRICOLE 1:50 -12,533 -12,533 100 100 350 08:01 – 16:30
AIRBUS 1:50 -61,042 -61,042 100 100 1000 08:01 – 16:30
Albemarle 1:50 -1,478 -0,210 100 100 35 13:31 – 20:00
ALIBABA 1:50 -2,409 -0,344 100 100 20 13:31 – 20:00
ALLIANZ 1:50 -155,667 -155,667 100 100 2500 08:05 – 16:25
AMADEUS 1:50 -43,308 -43,308 100 100 800 08:01 – 16:30
AMAZON 1:50 -28,799 -4,114 100 100 145 13:31 – 20:00
AMD 1:50 -0,468 -0,066 100 100 10 13:31 – 20:00
AMEX 1:50 -1,573 -0,224 100 100 20 13:31 – 20:00
APACHE 1:50 -0,687 -0,098 100 100 20 13:31 – 20:00
APPLE 1:50 -3,213 0,306 100 100 30 13:31 – 20:00
ARCELOR 1:50 -19,019 -19,019 100 100 500 08:01 – 16:25
ASTRAZENECA 1:50 -0,599 -0,359 100 100 500 08:05 – 16:30
ATnT 1:50 -0,485 -0,069 100 100 20 13:31 – 20:00
Avast 1:50 -0,015 -0,021 100 100 500 08:05 – 16:30
Aviva 1:50 -0,050 -0,036 100 100 100 08:05 – 16:30
BAIDU 1:50 -3,326 -0,475 100 100 80 13:31 – 20:00
Barclays 1:50 -0,020 -0,014 100 100 50 08:05 – 16:30
BASF 1:50 -68,558 -68,558 100 100 2000 08:05 – 16:25
BAYER 1:50 -82,454 -82,454 100 100 2500 08:05 – 16:25
BBBeyond 1:50 -0,273 -0,039 100 100 15 13:31 – 20:00
BBVA 1:50 -6,541 -6,541 100 100 200 08:01 – 16:30
BestBuy 1:50 -1,160 -0,165 100 100 12 13:31 – 20:00
BlackBerry 1:50 -0,150 -0,021 100 100 3 13:31 – 20:00
BMW 1:50 -65,704 -65,704 100 100 1500 08:05 – 16:25
BNPEU 1:50 -56,792 -56,792 100 100 900 08:01 – 16:30
BOA 1:50 -0,414 -0,083 100 100 3 13:31 – 20:00
BOEING 1:50 -5,318 -0,759 100 100 50 13:31 – 20:00
Booking 1:50 -28,652 -4,093 100 100 400 13:31 – 20:00
BP 1:50 -0,058 -0,035 100 100 75 08:05 – 16:30
Burberry 1:50 -0,216 -0,129 100 100 350 08:05 – 16:30
CAP 1:50 -76,525 -76,525 100 100 1500 08:01 – 16:30
CARREFOUR 1:50 -20,360 -20,360 100 100 500 08:01 – 16:30
CATERPILLAR 1:50 -2,208 -0,315 100 100 30 13:31 – 20:00
CEMEX 1:50 -0,100 -0,014 100 100 3 13:31 – 20:00
CEZ 1:50 -7,169 -4,779 100 100 200 08:20 – 15:14
Chevron 1:50 -1,697 -0,447 100 100 30 13:31 – 20:00
ChinaMob 1:50 -0,703 -0,100 100 100 20 13:31 – 20:00
CISCO 1:50 -0,555 -0,079 100 100 10 13:31 – 20:00
CitiGroup 1:50 -1,054 -0,150 100 100 40 13:31 – 20:00
Clorox 1:50 -1,721 -0,453 100 100 50 13:31 – 20:00
COCACOLA 1:50 -0,667 -0,095 100 100 20 13:31 – 20:00
COMMERZBANK 1:50 -9,710 -9,710 100 100 200 08:05 – 16:25
DAIMLER 1:50 -54,383 -54,383 100 100 1000 08:05 – 16:25
DaveBuster 1:50 -0,945 -0,135 100 100 10 13:31 – 20:00
Deuroshop 1:50 -22,580 -29,502 100 100 1000 08:05 – 16:25
DeutschBank 1:50 -14,796 -14,796 100 100 500 08:05 – 16:25
DeutscheTel 1:50 -14,693 -14,212 100 100 500 08:05 – 16:25
Diamond 1:50 -0,280 -0,040 100 100 20 13:31 – 20:00
DISNEY 1:50 -1,680 -0,240 100 100 20 13:31 – 20:00
Dropbox 1:50 -0,394 -0,056 100 100 5 13:31 – 20:00
easyJet 1:50 -0,138 -0,083 100 100 350 08:05 – 16:30
EBAY 1:50 -0,488 -0,069 100 100 10 13:31 – 20:00
EDF 1:50 -8,214 -8,214 100 100 500 08:01 – 16:30
ENAGAS 1:50 -21,988 -21,267 100 100 500 08:01 – 16:30
ENEL 1:50 -3,550 -3,433 100 100 200 08:05 – 16:20
ENI 1:50 -11,079 -11,079 100 100 500 08:05 – 16:20
EOAN 1:50 -6,793 -6,793 100 100 200 08:05 – 16:25
Expedia 1:50 -1,917 -0,273 100 100 50 13:31 – 20:00
ExxonMobil 1:50 -1,249 -0,178 100 100 20 13:31 – 20:00
Facebook 1:50 -2,432 -0,347 100 100 30 13:31 – 20:00
FAURECIA 1:50 -39,681 -39,681 100 100 1500 08:01 – 16:30
FERRARI 1:50 -2,052 -0,293 100 100 20 13:31 – 20:00
FOMENTO 1:50 -1,407 -0,201 100 100 35 13:31 – 20:00
FSOLAR 1:50 -0,706 -0,100 100 100 20 13:31 – 20:00
GAMESA 1:50 -13,990 -13,990 100 100 400 08:01 – 16:30
GE 1:50 -0,165 -0,023 100 100 6 13:31 – 20:00
GEMALTO 1:50 -36,246 -36,246 100 100 2500 08:01 – 16:25
GILEAD 1:50 -1,102 -0,157 100 100 20 13:31 – 20:00
GLENCORE 1:50 -0,032 -0,019 100 100 40 08:05 – 16:30
GM 1:50 -0,491 -0,070 100 100 6 13:31 – 20:00
GoldmnSachs 1:50 -3,335 -0,476 100 100 30 13:31 – 20:00
GOOGLE 1:50 -17,208 1,638 100 100 120 13:31 – 20:00
GoPro 1:50 -0,100 -0,014 100 100 4 13:31 – 20:00
GRIFOLS 1:50 -19,865 -19,865 100 100 800 08:01 – 16:30
Groupon 1:50 -0,080 -0,011 100 100 3 13:31 – 20:00
Harley 1:50 -0,652 -0,093 100 100 15 13:31 – 20:00
HEINEKEN 1:50 -73,325 -73,325 100 100 1500 08:01 – 16:25
Hermes 1:50 -370,146 -370,146 100 100 6500 08:01 – 16:30
HewlettEnt 1:50 -0,240 -0,034 100 100 5 13:31 – 20:00
HILTON 1:50 -1,174 -0,167 100 100 20 13:31 – 20:00
HP 1:50 -0,378 -0,054 100 100 5 13:31 – 20:00
HSBC 1:50 -0,073 -0,044 100 100 80 08:05 – 16:30
IBERDROLA 1:50 -5,711 -5,711 100 100 200 08:01 – 16:30
IBM 1:50 -2,208 -0,315 100 100 30 13:31 – 20:00
ILIAD 1:50 -187,448 -181,302 100 100 5000 08:01 – 16:30
INDITEX 1:50 -28,431 -28,431 100 100 1200 08:01 – 16:30
INDRA 1:50 -10,625 -10,625 100 100 200 08:01 – 16:30
INFINEON 1:50 -15,917 -15,917 100 100 300 08:05 – 16:25
INTEL 1:50 -0,665 -0,095 100 100 15 13:31 – 20:00
Jabil 1:50 -0,399 -0,057 100 100 6 13:31 – 20:00
JCPenney 1:50 -0,027 -0,003 100 100 5 13:31 – 20:00
JD.com 1:50 -0,366 -0,052 100 100 10 13:31 – 20:00
JnJ 1:50 -1,642 -0,432 100 100 30 13:31 – 20:00
JPMorgan 1:50 -1,675 -0,239 100 100 85 13:31 – 20:00
K+S 1:50 -18,721 -18,721 100 100 500 08:05 – 16:25
Komercni 1:50 -11,272 -7,515 100 100 500 08:20 – 15:14
Lithium 1:50 -0,278 -0,114 100 100 6 13:31 – 20:00
Lloyds 1:50 -0,007 -0,004 100 100 20 08:05 – 16:30
LockheedM 1:50 -4,995 -0,713 100 100 120 13:31 – 20:00
LUFTHANSA 1:50 -16,350 -16,350 100 100 500 08:05 – 16:25
LVMH 1:50 -185,813 -185,813 100 100 3000 08:01 – 18:30
Macys 1:50 -0,508 -0,072 100 100 6 13:31 – 20:00
MARRIOTT 1:50 -1,908 -0,272 100 100 20 13:31 – 20:00
Mastercard 1:50 -2,208 -0,315 100 100 40 13:31 – 20:00
McDonalds 1:50 -2,415 -0,345 100 100 25 13:31 – 20:00
METRO 1:50 -7,962 -7,962 100 100 550 08:05 – 16:25
MGM 1:50 -0,401 -0,057 100 100 20 13:31 – 20:00
MICHELIN 1:50 -97,958 -97,958 100 100 1500 08:01 – 16:30
MICRON 1:50 -0,646 -0,092 100 100 6 13:31 – 20:00
MICROSOFT 1:50 -1,662 -0,237 100 100 15 13:31 – 20:00
MONDELEZ 1:50 -0,627 -0,089 100 100 40 13:31 – 20:00
Moneta 1:50 -1,015 -0,677 100 100 10 08:20 – 15:14
MorganStan 1:50 0,695 -0,099 100 100 10 13:31 – 20:00
MsciMexico 1:50 -0,822 -0,117 100 100 20 13:31 – 20:00
NESTLE 1:50 -0,868 -0,868 100 100 2000 08:05 – 16:20
NETFLIX 1:50 -5,507 -0,786 100 100 40 13:31 – 20:00
NIKE 1:50 -1,220 -0,174 100 100 10 13:31 – 20:00
NOKIA 1:50 -0,080 -0,011 100 100 3 13:31 – 20:00
NUANCE 1:50 -0,246 -0,035 100 100 3 13:31 – 20:00
Nvidia 1:50 -2,729 -0,909 100 100 50 13:31 – 20:00
ORACLE 1:50 -0,751 -0,107 100 100 20 13:31 – 20:00
OrangeFR 1:50 -13,395 -12,955 100 100 200 08:01 – 16:30
PayPal 1:50 -1,078 -0,154 100 100 30 13:31 – 20:00
PepsiCo 1:50 -1,624 -0,232 100 100 20 13:31 – 20:00
PetroChina 1:50 -1,161 -0,165 100 100 43 13:31 – 20:00
PetrolBras 1:50 -0,169 -0,024 100 100 3 13:31 – 20:00
PEUGEOT 1:50 -15,142 -15,142 100 100 500 08:01 – 16:30
PFIZER 1:50 -0,534 -0,076 100 100 7 13:31 – 20:00
PHILIPS 1:50 -26,933 -26,933 100 100 600 08:01 – 16:25
PKNORLEN 1:50 -1,323 -0,882 100 100 25 08:10 – 15:44
PKOBP 1:50 -0,521 -0,347 100 100 8 08:10 – 15:44
Play 1:50 -0,452 -0,301 100 100 10 08:10 – 15:44
PZU 1:50 -0,572 -0,382 100 100 10 08:10 – 15:44
Qualcomm 1:50 -1,046 -0,149 100 100 10 13:31 – 20:00
RBS 1:50 -0,026 -0,016 100 100 50 08:05 – 16:30
REE 1:50 -16,870 -16,870 100 100 600 08:01 – 16:30
Renault 1:50 -70,308 -70,308 100 100 400 08:01 – 16:30
REPSOL 1:50 -12,175 -12,175 100 100 500 08:01 – 16:30
RioTinto 1:50 -0,408 -0,245 100 100 395 08:05 – 16:30
ROLLSROYCE 1:50 -0,106 -0,064 100 100 120 08:05 – 16:30
RWE 1:50 -15,392 -15,392 100 100 500 08:05 – 16:25
SABADELL 1:50 -1,575 -1,575 100 100 400 08:01 – 16:30
SACYR 1:50 -1,875 -1,875 100 100 100 08:01 – 16:30
SaintGobain 1:50 -40,285 -40,285 100 100 700 08:01 – 16:30
SALESFORCE 1:50 -2,304 -0,329 100 100 40 13:31 – 20:00
Samsung 1:50 -15,534 -2,219 100 100 250 08:25 – 15:29
SANOFI 1:50 -62,283 -62,283 100 100 2000 08:01 – 16:30
SANTANDER 1:50 -4,848 -4,848 100 100 200 08:01 – 16:30
SAP 1:50 -76,046 -76,046 100 100 1500 08:05 – 16:25
ShakeShack 1:50 -0,891 -0,127 100 100 10 13:31 – 20:00
SHELL 1:50 -20,267 -20,267 100 100 500 08:01 – 16:25
SIEMENS 1:50 -93,229 -93,229 100 100 2000 08:05 – 16:25
SINA 1:50 -1,019 -0,145 100 100 65 13:31 – 20:00
Snap 1:50 -0,127 -0,018 100 100 50 13:31 – 20:00
SOCIETE 1:50 -41,571 -41,571 100 100 700 08:01 – 16:30
Sonos 1:50 -0,278 -0,039 100 100 40 13:31 – 20:00
SONY 1:50 -0,866 -0,123 100 100 10 13:31 – 20:00
Spotify 1:50 -2,650 -0,378 100 100 50 13:31 – 20:00
Square 1:50 -1,379 -0,197 100 100 9 13:31 – 20:00
STARBUCKS 1:50 -0,833 -0,119 100 100 20 13:31 – 20:00
SYMANTEC 1:50 -0,306 -0,043 100 100 10 13:31 – 20:00
TELEFONESP 1:50 -8,352 -8,352 100 100 800 08:01 – 16:30
TESCO 1:50 -0,027 -0,016 100 100 50 08:05 – 16:30
TESLA 1:50 -4,509 -0,644 100 100 60 13:31 – 20:00
TEVA 1:50 -0,318 -0,045 100 100 20 13:31 – 20:00
TOTAL 1:50 -34,977 -34,977 100 100 800 08:01 – 16:30
TOYOTA 1:50 -1,822 -0,260 100 100 42 13:31 – 20:00
TWITTER 1:50 -0,422 -0,060 100 100 20 13:31 – 20:00
UNISTEEL 1:50 -0,434 -0,062 100 100 4 13:31 – 20:00
VALE 1:50 -0,218 -0,031 100 100 2 13:31 – 20:00
Verizon 1:50 -0,752 -0,107 100 100 14 13:31 – 20:00
VINCI 1:50 -64,217 -64,217 100 100 1500 08:01 – 16:30
VISA 1:50 -2,175 -0,310 100 100 15 13:31 – 20:00
VIVENDI 1:50 -16,063 -16,063 100 100 500 08:01 – 16:30
VODAFONE 1:50 -0,019 -0,011 100 100 40 08:05 – 16:30
VolksWagen 1:50 -107,667 -107,667 100 100 2500 08:05 – 16:25
Volvo 1:50 -1,364 -0,975 100 100 25 08:01 – 16:25
WALMART 1:50 -1,378 -0,196 100 100 20 13:31 – 20:00
WEIBO 1:50 -1,107 -0,158 100 100 10 13:31 – 20:00
WellsFargo 1:50 -0,772 -0,110 100 100 40 13:31 – 20:00
WIZZ 1:50 -0,348 -0,209 100 100 550 08:05 – 16:30
WPP 1:50 -0,121 -0,073 100 100 400 08:05 – 16:30
WynnResorts 1:50 -2,587 -0,681 100 100 35 13:31 – 20:00
YamanaGold 1:50 -0,036 -0,005 100 100 2 13:31 – 20:00
YYInc 1:50 -1,104 -0,157 100 100 20 13:31 – 20:00
PhilipMorris 1:50 -1,171 -0,308 100 100 20 13:31 – 20:00
NIO 1:50 -0,089 -0,018 100 100 5 13:31 – 20:00
Aston Martin 1:50 -0,168 -0,101 100 100 600 08:05 – 16:30
Sinopec 1:50 -1,242 0,124 100 100 20 13:31 – 20:00
Novartis 1:50 -0,868 -0,868 100 100 2000 08:05 – 16:20

The spreads provided are a reflection of the time-weighted average. Though FG Markets attempts to provide competitive spreads during all trading hours, clients should note that these may vary and are susceptible to underlying market conditions. The above is provided for indicative purposes only. Clients are advised to check important news announcements on our Economic Calendar, which may result in the widening of spreads, amongst other instances.