Cổ phiếuGần đây, mọi người đều biết đến khái niệm cổ phiếu và cổ phần. Đó là lĩnh vực đầu cơ chính của chứng khoán toàn cầu. Rất nhiều người không phải là chủ đầu tư sở hữu công ty,thay vào đó, họ trở thành cổ đông và có đủ điều kiện để hưởng lợi nhuận -được gọi là cổ tức.

Để giao dịch, những gì bạn cần là thông qua một nhà môi giới cổ phiếu một công ty mà bạn muốn đầu tư, mua số lượng yêu cầu của cổ phiếu và sau đó chờ giá cổ phiếu tăng.

Bắt đầu giao dịch

Tại sao nên đầu tư

Thị trường cổ phiếu an toàn hơn hầu hết các thị trường đầu cơ khác. Thống kê cho thấy thị trường này mang về lợi nhuận trung bình khoảng bảy phần trăm mỗi năm cho chủ sở hữu.

Chuyên viên giao dịch cá nhân
Đội ngũ chuyên viên giao dịch cá nhân FGMarkets có trình độ cao cung cấp hỗ trợ của họ 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Bạn cũng có thể liên hệ với nhân viên hỗ trợ của FGMarket bằng tiếng mẹ đẻ của bạn.
Chia cổ tức

Bằng cách sở hữu cổ phần, bạn sẽ đủ điều kiện để nhận cổ tức, tức là một phần trong lợi nhuận của công ty cổ phần.
Miễn phí
Với FGMarkets bạn giao dịch với các cổ phiếu mà không cần trả phí.
Miễn thuế
Nếu nhà đầu tư sở hữu cổ phần trong hơn sáu tháng, bất kỳ khoản lợi nhuận nào được thực hiện từ việc thay đổi giá trị cổ phiếu sẽ không phải trả thuế.

Cách thức hoạt động

Có nhiều loại và hạng cổ phần khác nhau. Cơ bản nhất là Cổ phần phổ thông. Đây là một phần căn bản của giao dịch chứng khoán. Cổ phiếu ưu đãi cho phép chủ sở hữu hưởng cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Ngoài ra còn có cổ phiếu ưu đãi phát hành cho nhân viên như một động lực làm việc.

Cổ phiếu chỉ tồn tại dưới hai hình thức – do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Cũng có những cổ phiếu vô fanh không được liên kết với bất kỳ chủ sở hữu nào.


Đầu tư thế nào

Đơn giản chỉ cần tạo một tài khoản giao dịch, nạp tiền trong đó, đăng nhập vào ứng dụng, và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch.

Khi bạn trở thành cổ đông, bạn đủ điều kiện để nhận cổ tức. Rủi ro duy nhất là không ai biết trước khi nào công ty sẽ kiếm được lợi nhuận và có thể trả cổ tức.


Ngay lúc này

Đăng ký tài khoản PRIME

Bắt đầu giao dịch trên thị trường thực. Trở thành một nhà giao dịch thành công.

Đăng ký

The spreads provided are a reflection of the time-weighted average. Though FG Markets attempts to provide competitive spreads during all trading hours, clients should note that these may vary and are susceptible to underlying market conditions. The above is provided for indicative purposes only. Clients are advised to check important news announcements on our Economic Calendar, which may result in the widening of spreads, amongst other instances.