Chọn một tài khoản,
đáp ứng nhu cầu của bạn


Tin cậy và an toàn

Khách hàng của FGMarkets có thể lựa chọn từ một vài loại tài khoản để đáp ứng chính xác nhu cầu của họ. Quỹ của bạn sẽ được gửi trong các tài khoản tại những ngân hàng lớn. Chúng tôi áp dụng tất cả các tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất để bảo đảm tính an toàn cho các tài khoản và quỹ gửi trong ngân hàng. Đừng chần chừ, hãy sử dụng ngay tài khoản demo (ảo) của chúng tôi, bạn sẽ kiểm chứng được giao dịch thị trường mà không có rủi ro nào.

ĐĂNG KÝ


Live

$99.99

Tiền gửi tối thiểu
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/5
 • Tài khoản bằng tiền Đô la, Euro, Bảng Anh
 • Metatrader 4
 • Webtrader
 • Android & iOS

 • Hội thảo trực tuyến
 • Trung tâm đào tạo
 • Chuyên gia giao dịch cá nhân
 • Phân tích đầu tư tự động trực tuyến

XEM THÊM


Live Premium

$99,999.99

Tiền gửi tối thiểu
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/5
 • Tài khoản bằng tiền Đô la, Euro, Bảng Anh
 • Metatrader 4
 • Webtrader
 • Android & iOS,
 • Hội thảo trực tuyến
 • Trung tâm đào tạo
 • Chuyên gia giao dịch cá nhân
 • Phân tích đầu tư tự động trực tuyến

XEM THÊM

FGMarkets
Tài khoản ẢO

Sử dụng các tính năng trong tài khoản và thử giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu.Thử giao dịch


KHÔNG CÓ RỦI RO

MIỄN PHÍ

DỄ DÀNG VÀ NHANH CHÓNG

MỞ TÀI KHOẢN