TowaryHandel towarami był znany ludzkości od niepamiętnych czasów, kiedy tylko handel wymienny był używany, a żadne waluty jeszcze nie istniały. Handel towarami nadal istnieje, ale na o wiele większą skalę i ma miejsce na rynkach towarowych.

Towar jest podstawowym dobrem w handlu. Przy handlu towarami na rynkach kapitałowych jakość i cena każdej jednostki produktu jeszt dokładnie określona. Na giełdach towarami handluje się przez kontrakty towarowe (kontrakty terminowe typu future).

ZACZNIJ HANDLOWAĆ

Dlaczego inwestować

Razem z FGMarkets uzyskujesz najlepsze warunki na rynku:

OSOBISTY ASYSTENT HANDLOWY
Zespół dobrze wykształconych asystentów handlowych oferuje ci wsparcie 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. Możesz się także skontaktować z asystentem FGMarkets w swoim języku ojczystym.
WSPARCIE JEST DOSTĘPNE 24 GODZINY NA DOBĘ 5 DNI W TYGODNIU.
Naszym klientom zapewniamy najlepsze osobiste wsparcie w twoim języku ojczystym bez opłat. W taryfie Prime będziesz miał także przypisanego osobistego asystenta.
NIE JEST CZASOCHŁONNE
Jako, że są to transakcje długoterminowe inwestowanie w towary nie wymaga od ciebie codziennej aktywności rynkowej.
NISKIE RYZYKO
Handel towarami nie zależy od wartości samych kontraktów, ale od ich różnic. Zatem wszelkie zmiany widoczne w obu kontraktach razem nie będą miały wpływu na twój handel. Dodatkowo, każdy towar ma ustaloną wartość ekstremalną, której przekroczenie spowoduje zablokowanie handlu tym towarem.
HANDEL WSZYSTKIMI RODZAJAMI TOWARÓW
Razem z FGMarkets masz możliwość handlu metalami szlachetnymi, ropą naftową, beznyną, produktami rolnymi i wieloma innymi produktami.

Jak to działa

Handlel towarami to domena wielkich korporacji, państw i innych dużych instytucji. Jednak, jest to interesująca szansa na aprecjację również dla indywidualnych inwestorów.

Handel nie dotyczy bezpośrednio fizycznych towarów, ale raczej ich pochodnych, których podstawowymi środkami są pewne towary. Nie są to transakcje terminowe- tzn. to, co kupujemy dziś będzie miało przypisaną ustaloną datę, kiedy transakcja będzie opłacona. Z przyszłej ceny określamy czy zarobimy czy stracimy. Wielu inwestorów przyciąga fakt, że w pierwszej fazie płacą tylko tzw. marżę, tzn. tylko małą część prawdziwej wartości towaru.


Jak inwestować

Po prostu otwórz konto handlowe, zdeponuj swoje środki, zarejestruj się w aplikacji i już możesz zaczynać.

Razem z FGMarkets masz dostęp do szerokiego asortymentu towarów łącznie z metalami szlachetnymi, produktami rolnymi i wieloma innymi.

Przy handlu towarami zalecamy, abyś zastosował tzw. dywersyfikację, która poprawi bezpieczeństwo twojej inwestycji.


WŁAŚNIE TERAZ

Zarejestruj konto PRIME

Zacznij handlować na prawdziwych rynkach. Zostań następnym handlowcem giełdowym odnoszącym sukcesy.

REGISTER

Instruments Spread Leverage Size of 1 Lot Rollover Trading hours Pip Value
Min. Max. SELL points Rollover per lot per day BUY points Rollover per lot per day
Natural Gas 0.005 (USD) 1:25′ 1:50′ 10000 -0.164 -0.327 22:01 – 20:55 0.001
Rice 0.06 (USD) 1:25′ 1:50′ 10000 -0.054 -0.108 00:05-12:40, 13:35-18:10 0.01
Brent Oil 0.05 (USD) 1:25′ 1:50′ 1000 -0.29 -0.5537 00:01 – 22:00 0.01
Oil 0.05 (USD) 1:25′ 1:50′ 1000 -0.2167 -0.5263 22:05 – 20:55 0.01
Sugar no.11 0.1 (USD) 1:25′ 1:50′ 10000 -0.0663 -0.1609 07:31 – 16:59 0.01
Gold 0.7 (USD) 1:25′ 1:200′ 100 -7.141 -11.901 22:01 – 20:55 0.01
Silver 0.07 (USD) 1:25′ 1:150′ 10000 -1.045 -1.742 22:01 – 20:55 0.001
Corn 0.7 (USD) 1:25′ 1:50′ 1000 -2.028 -4.056 00:05-12:40, 13:35-18:10 0.01
Coffee C 0.65 (USD) 1:25′ 1:50′ 1000 -0.783 -1.565 08:16 – 17:29 0.01
Cotton no.2 1 (USD) 1:25′ 1:50′ 1000 -0.3547 -0.8613 01:05 – 18:15 0.01
Copper 0.0060 (USD) 1:25′ 1:100′ 1000 -1.486 -2.973 22:01 – 20:55 0.0001
Cocoa 10 (USD) floating 1:25′ 100 -11.344 -22.689 08:46 – 17:29 0.01
Soybean 2 (USD) 1:25′ 1:50′ 1000 -5.567 -11.135 00:05-12:40, 13:35-18:10 0.01
Palladium 1.50 (USD) 1:25′ 1:100′ 100 -4.543 -7.571 22:01 – 20:55 0.01
Platinum 1.50 (USD) 1:25′ 1:100′ 100 -5,815 -9.692 22:01 – 20:55 0.01
Wheat 2.5 (USD) 1:25′ 1:50′ 1000 -2.429 -4.857 00:05-12:40, 13:35-18:10 0.01

The spreads provided are a reflection of the time-weighted average. Though FG Markets attempts to provide competitive spreads during all trading hours, clients should note that these may vary and are susceptible to underlying market conditions. The above is provided for indicative purposes only. Clients are advised to check important news announcements on our Economic Calendar, which may result in the widening of spreads, amongst other instances.