ObligacjeObligacje są jednym z najbardziej popularnych instrumentów zarabiania w formie regularnych odsetek. Obligacje to papiery, którymi obraca się na giełdach papierów wartościowych.

W przeciwieństwie do akcji, zarobki nie pochodzą ze zmian w wartości obligacji, ale z regularnego procentu. Poprzez emisję obligacji emitent zwraca się do inwestorów rynku kapitałowego,którzy chcieliby zdeponować swoje środki w papierach wartościowych emitetenta. Tak postępując emitent obligacji zobowiązuje się płacić regularne odestki w określonych przedziałach czasui w momencie zapadalności obligacji do zwrotu zdeponowanych środków inwestorowi.

ZACZNIJ HANDLOWAĆ

Dlaczego inwestować

Razem z FGMarkets uzyskasz najbardziej korzystne warunki na rynku:

OSOBISTY ASYSTENT HANDLOWY
Zespół dobrze wykształconych asystentów handlowych oferuje ci wsparcie 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. Możesz się także skontaktować z asystentem FGMarkets w swoim języku ojczystym.
WYSOKA STABILNOŚĆ
Niestabilność obligacji (zwłaszcza krótkoterminowych) jest znacznie niższa niż niestabilność akcji. I dlatego uważamy obligacje za bezpieczniejszy instrument.
REGULACJE PRAWNE
Właściciele obligacji są objęci ochroną regulacji prawnych. W większości państw, jeśli firma zbankrutuje właściciele obligacji tej firmy dostaną pewną kwotę pieniędzy.
WYSOKA PŁYNNOŚĆ
Zawsze jest łatwiej instytucjom sprzedać większą liczbę obligacji bez wpływu takiego faktu na ich cenę.
PAPIERY WARTOŚCIOWE
Obligacje są papierami wartościowymi i poprzez ich emisję emitent staje się dłużnikiem właściciela. Do momentu zapadalności emitent musi płacić odsetki (kupon) albo amortyzację obligacji.

Jak to działa

W swojej najprostszej formie obligacje to zobowiązanie eminenta do zapłacenia określonych z góry odsetek w określonych wcześniej okresach czasu oraz do zwrotu inwestorowi zdeponowanych środków w momencie zapadalności obligacji.

Kupując obligacje stajesz się wierzycielem korporacji i jeśli firma upadnie będziesz mógł wystąpić z roszczeniem o swoje pieniądze.


Jak inwestować

Po prostu otwórz konto handlowe, zdeponuj swoje środki, zarejestruj się w aplikacji i już możesz zaczynać.

Zaletą obligacji jest to, że można zainwestować jakąkolwiek sumę. Dlatego jednym z najważniejszych kroków jest wybór obligacji, które będą zaspakajać twoje porzeby.

Nasi dobrze wyszkoleni asystenci handlowi doradzą ci i pomogą wybrać najlepszy rodzaj obligacji, który będzie zaspakajać twoje potrzeby.WŁAŚNIE TERAZ

Zarejestruj swoje konto PRIME

Zacznij handlować na prawdziwych rynkach. Zostań następnym handlowcem giełdowym odnoszącym sukcesy.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Symbol Leverage (max) Swap Long Swap Short Max Order Size Size of 1 Lot Spread Trading Hours
GER10YBond 1:100 -1,281 -1,239 100 1 000 floating 09:00 – 23:00

The spreads provided are a reflection of the time-weighted average. Though FG Markets attempts to provide competitive spreads during all trading hours, clients should note that these may vary and are susceptible to underlying market conditions. The above is provided for indicative purposes only. Clients are advised to check important news announcements on our Economic Calendar, which may result in the widening of spreads, amongst other instances.