ឧបករណ៍ជួញដូរ
ប្រតិទិនពាណិជ្ជកម្ម

នៅក្នុងប្រតិទិនពាណិជ្ជកម្មអ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។ រៀបចំផែនការរបស់អ្នកដោយប្រើប្រតិទិននេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ។

ផ្សេងៗ


ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្រចំាត្រីមាស

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្រចំាត្រីមាសអនុញ្ញាតឱ្យឈ្មួញធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានតុល្យភាព,គណនីជួញដូរខ្ពស់។ នោះមានន័យថាប្រាក់ចំណេញអាចខ្ពស់ជាងអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងការជួញដូរតាមធម្មតា។

ផ្សេងៗ


ថ្ងៃឈប់សម្រាក

នៅពេលដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើទីផ្សារការសំខាន់បំផុតដែលត្រូវដឹងគឺថ្ងៃឈប់សម្រាក។ ព័ត៌មាននេះអាចជួយព្យាករណ៍ពីស្ថានភាពទីផ្សារបានត្រឹមត្រូវ។

ផ្សេងៗ


កាលបរិច្ឆេទកិច្ចសន្យា

កាលបរិច្ឆេទកិច្ចសន្យាគឺជាទីតាំងបើកទូលាយរហូតដល់ថ្ងៃជួញដូរបន្តបន្ទាប់។ការផ្តល់ជូនមួយចំនួនរបស់យើងគឺផ្អែកលើកិច្ចសន្យាដោយគ្មានកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ពីការផុតកំណត់របស់កិច្ចសន្សារ,ដូច្នេះហើយបានវាមានភាពច្បាស់លាស់ជាង។

ផ្សេងៗ

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការជួញដូរលុយ (ការប្តូរប្រាក់បរទេស) និងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការស្តុកទុកទំនិញ? តើអ្នកបានដឹងពីព័ត៌មានដែលត្រូវការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រភេទពាណិជ្ជកម្មនេះដែរឫទេ?រូបិយប័ណ្ណ
បរិមាណជួញដូរធំបំផុតគឺជាប្រាក់ដុល្លារប្រាក់អឺរ៉ូ (អឺរ៉ូ) ,(GBP), JPY និង CHF (CHF) ។


ការជួញដូរតាមអ៊ីនធឺណិត
ក្រៅពីការជួញដូររូបិយប័ណ្ណនៅមានការជួញដូរពាណិជ្ជកម្មទំនិញនិងសន្ទស្សន៍ដែរមានភាពងាយស្រួលផងដែរ។ ពាណិជ្ជកម្មដែលពេញនិយមបំផុតនោះគឺកាហ្វេ,ប្រេងឆៅនិងមាស។


សន្ទទស្សន៍
នៅក្នុងសន្ទទស្សន៍ភាគហ៊ុនដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតរបស់អ្នកជួញដូរគឺ DAX របស់អាឡឺម៉ង់,ក្រៅពីនេះនៅមានមូលប័ត្ររបស់london,Paris


គំនូសតាងស្វ័យប្រវត្តិ

គំនូសតាងដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលជាឧបករណ៍ទំនើបបំផុតរបស់ពិភពលោកមិនត្រឹមតែបម្រើដើម្បីសម្គាល់អត្តសញ្ញាណគំនូសតាងដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីកំណត់លំនាំ Fibonacci ផងដែរ។ បច្ចេកវិទ្យានេះអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរាប់ពាន់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ផ្សេងៗតម្លៃទំនិញនិងតម្លៃជួញដូរដែលរំពឹងទុក

ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបទពិសោធផ្ទាល់នៅលើទីផ្សារដោយកំណត់តម្លៃទំនិញនិងតម្លៃមូលប័ត្រដែលរំពឹងទុកនិងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ពត៍មាន។

អានបន្ថែម


ការប៉ាន់ស្មាននឹងវាស់ស្ទង់ទីផ្សារ

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនឹងកាត់បន្ថយការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកដោយប្រើឧបករណ៍វិភាគប្រែប្រួលនិងរក្សាទុកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក។


អានបន្ថែម


តាមដានកំរិតភាគហ៊ុនដែរមានប្រេកង់ខ្ពស់

ប្រតិកម្មរហ័សទៅនឹងការប្រែប្រួលតម្លៃមូលប័ត្រដោយប្រើឧបករណ៍តាមដាន
ពាណិជ្ជកម្មដែរមានប្រេកង់ខ្ពស់។អានបន្ថែម