ពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្មវិធី Metatrader 4
របស់យើងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដែលគាំទ្រប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS ។FGMarkets
Mobile & Tablet Trader

ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងគ្រប់ពេលវេលា។ ដោយសារតែអេក្រង់ប៉ះការគ្រប់គ្រង កម្មវិធីគឺសាមញ្ញចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើនៃវេទិកាចល័តគឺមានភាពងាយស្រួលអ្នកប្រើប្រាស់និង បានរចនា ឡើងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់សូម្បីតែវិនិយោគិនដែលមានការយល់ដឹងច្រើនបំផុត។

ផ្ទាំងកម្មវិធីទាកទាញអ្នកប្រើប្រាស់អោយចង់ប្រើប្រាស់
ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើរបស់កម្មវិធី FGMarkets Mobile & Tablet Trader គឺមានភាពងាយស្រួលនិងងាយស្រួលប្រើសម្រាប់អ្នកផ្តើមដំបូងនិងអ្នកជំនួញដែលមានបទពិសោធន៍។

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមក
ត្រួតពិនិត្យកាលបរិច្ឆេទទាំងអស់ដោយប្រើកម្មវិធី FGMarkets Mobile & Tablet Trader បានដំណើរការ ដោយយោងទៅលើសកម្មភាពការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នក ប្រើប្រាស់នូវមុខងារប្រវត្តិនៃការប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមក។

ពត៌មាននិងយោបល់ថ្មីៗបំផុតចុងក្រោយ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះក៏នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មាននិងយោបល់ពីទីផ្សារចុងក្រោយបំផុត។

កម្មវិធី

ដើម្បីទាញយក

នៅទីនេះអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីទៅវេទិកាណាមួយ។អ្នកអាចបញ្ចូលគណនីជាច្រើនបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងលេខទូរសព័្ទរបស់អ្នក ដោយមិនកំណត់ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច
ជាមួយនឹងមុខងារនៃប្រតិទិនម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកបានរៀបចំយ៉ាងច្បាស់អ្នកនឹងមិនខកខានការផ្លាស់
ប្តូរទីផ្សារដ៏សំខាន់ណាមួយឡើយ។ពត៌មាននិងយោបល់របស់ទីផ្សារ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះក៏នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានទីផ្សារថ្មីៗនិងមតិយោបល់ដែលសម្រាប់អ្នកនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធ។ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមក
ត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យទាំងអស់ដោយប្រើកម្មវិធី FGMarkets Mobile Trader ។ បន្តដោយអនុលោមតាមមុខងារប្រតិបត្តិការ។