ដំណោះស្រាយច្នៃប្រឌិតក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រើប្រាស់នូវរាល់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបំផុតដើម្បីជាជំនួយក្នុងការស្វែងយល់អោយកាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិសេសចម្បងរបស់ FGMarkets – សេវាកម្មដែលមានគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យដើម្បីចូលទៅកាន់ ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។សន្លឹកហ៊ុនរបស់អ្នក
គម្រោងសន្លឹកហ៊ុនការវិនិយោគរបស់ ជាមួយនឹងគ្រោងការបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង អ្នកជំនាញឯកទេសខាងធ្វើជំនួញ ផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រើចំណេះដឹងពីរបៀបធ្វើជំនួញរបស់អ្នក និងប្រមូលសន្លឹកហ៊ុនវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយរក្សា ផលចំណេញពេញលេញដោយខ្លួនអ្នក។


ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់
លុយទាំងអស់ដែលអ្នករក្សាទុកនៅក្នុងមូលនិធិផ្សេងៗ គណនីសន្សំនិងមូលនិធិសន្សំប្រាក់សម្រាប់វិនិយោគ សមរម្យគ្នា (ប្រជុំគ្នា)នៅកន្លែងដូចគ្នា។ ចាប់ផ្តើមការជួញដូរមូលបត្រទាំងអស់គ្នាដោយផ្ទាល់ ឬ តាមរយៈ FGMarkets ហើយរក្សាប្រាក់ចំណេញពេញលេញសម្រាប់ខ្លួនអ្នក។


សន្លឹកហ៊ុនរបស់អ្នក
គម្រោងសន្លឹកហ៊ុនការវិនិយោគរបស់ ជាមួយនឹងគ្រោងការបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង អ្នកជំនាញឯកទេសខាងធ្វើជំនួញ ផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រើចំណេះដឹងពីរបៀបធ្វើជំនួញរបស់អ្នក និងប្រមូលសន្លឹកហ៊ុនវិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយរក្សា ផលចំណេញពេញលេញដោយខ្លួនអ្នក។

ជ្រើសរើស

គណនីរបស់លោកអ្នក

ជ្រើសរើសពីប្រភេទគណនីច្រើន ឬព្យាយាមធ្វើជំនួញដោយគ្មានការកក់ប្រាក់ ដោយគ្រាន់តែប្រើនូវគណនីសាកល្បង ដែលមានស្រាប់ៗដែលបានណែនាំ។សាកល្បងជាមួយ Demo ដោយឥតគិតថ្លៃ

Demo

បម្រើសេវាបច្ចេកទេស 24/5
គណនី ដុល្លារអាមេរិក, យូរ៉ូ អឺរ៉ុប, ផោន អង់គ្លេស
Metatrader 4
Webtrader
Android & iOS
ចុះឈ្មោះនៅពេលនេះគណនី គំរូ

Slate

បម្រើសេវាបច្ចេកទេស 24/5
គណនី ដុល្លារអាមេរិក, យូរ៉ូ អឺរ៉ុប, ផោន អង់គ្លេស
Metatrader 4
Webtrader
Android & iOS


ពត៌មានបន្ថែមអំពីSlateធ្វើការជួញដូរលំដាប់ VIP

Prime

បម្រើសេវាបច្ចេកទេស 24/5
គណនី ដុល្លារអាមេរិក, យូរ៉ូ អឺរ៉ុប, ផោន អង់គ្លេស
Metatrader 4
Webtrader
Android & iOS
សិក្ខាសាលាអនឡាញ
មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល


ពត៌មានបន្ថែមអំពីPrimeVIP សម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលឈានមុខគេ

Elite

បម្រើសេវាបច្ចេកទេស 24/5
គណនី ដុល្លារអាមេរិក, យូរ៉ូ អឺរ៉ុប, ផោន អង់គ្លេស
Metatrader 4
Webtrader
Android & iOS
សិក្ខាសាលាអនឡាញ
មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល
អ្នកឯកទេសធ្វើការជួញដូរលក្ខណៈបុគ្គល
វិភាគអំពីការវិនិយោគអនឡាញ


ពត៌មានបន្ថែមអំពីElite

ចាប់ផ្តើមធ្វើជំនួញជាមួយ FGMarkets ជា ៤ដំណាក់កាល

FGMarkets ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់អ្នក

1.ការចុះឈ្មោះ

បើកគណនីធ្វើជំនួញជាមួយ FGMarkets

2.ផ្ទៀងផ្ទាត់

វិភាគនិងផ្ញើឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់អ្នក (Account Verification)

3.ដើមទុន

ចុះឈ្មោះចូលទៅកាន់ FGMarkets និងដាក់ប្រាក់ ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក

4.ការធ្វើជំនួញ

ចាប់ផ្តើមការធ្វើជំនួញ, ជ្រើសរើសគ្រឿងប្រដាប់ឧបករណ៍ ពី 200 មុខឡើងទៅ


សូមធ្វើការជួញដូរជាមួយយើងខ្ញុំ!

រកប្រាក់បានតាមរយៈឧប្បករណ៍ជាច្រើន

កុំដាក់កំហិតលើខ្លួនឯង, សូមធ្វើការជួញដូរគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង – សូម្បីតែនៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរ។ FGMarkets ផ្តល់នូវកម្មវិធីជាមូលដ្ឋាន មួយ ដែលសាកសមជាមួយទូរសព្ទ័ដៃ និងកុំព្យូទ័រ ដែលប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័ Android ឬ iOS។ នៅលើកុំព្យូទ័រ, យើងខ្ញុំធ្វើការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីនៅលើ web Webtrade។

  • កំព្យូទ័រលើតុ
  • Android & iOS
  • Webtrader

កុំព្យូទរ័លើតុ

ប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់MetaTrader 4 រួមជាមួយលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងជំនាញនៃកម្មវិធីលើកុំព្យូទ័រលើតុ ឬកុំព្យូទ័រយួរដៃ (Laptop)។


Android & iOS

ធ្វើការជួញដូរគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង, រក្សាទុកព៌មានជាបន្តបន្ទាប់ មានការត្រួតពិនិត្យ និងអនុវត្ត ត្រឹមត្រូវតាមរបៀប សមតាមកាលៈទេសៈ។


Webtrader

ធ្វើការជួញដូរនៅលើកុំព្យូទ័រណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការទាញយក ឬតំឡើងកម្មវិធីវីទាំងអស់។


កម្មវិធី

ទាញយកកម្មវិធី

លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីទាំងអស់នៅទីនេះ។ការគាំទ្រលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជំនួយអតិថិជន 24/5

យើងជំរុញការជំនួយអតិថិជនក្នុងកំឡុងពេលធ្វើជំនួញ ជាភាសាកំណើតរបស់អតិថិជន។

មើលបន្ថែម


FAQ

តើអ្នកមានសំណួរឬទេ? មើល FAQ


មើលបន្ថែម


ការអប់រំ

សូមព្យាយាមចូលរួម វេទិកាបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើងដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងការធ្វើជំនួញ

មើលបន្ថែម