Cổ phiếuGần đây, mọi người đều biết đến khái niệm cổ phiếu và cổ phần. Đó là lĩnh vực đầu cơ chính của chứng khoán toàn cầu. Rất nhiều người không phải là chủ đầu tư sở hữu công ty,thay vào đó, họ trở thành cổ đông và có đủ điều kiện để hưởng lợi nhuận -được gọi là cổ tức.

Để giao dịch, những gì bạn cần là thông qua một nhà môi giới cổ phiếu một công ty mà bạn muốn đầu tư, mua số lượng yêu cầu của cổ phiếu và sau đó chờ giá cổ phiếu tăng.

Bắt đầu giao dịch

Tại sao nên đầu tư

Thị trường cổ phiếu an toàn hơn hầu hết các thị trường đầu cơ khác. Thống kê cho thấy thị trường này mang về lợi nhuận trung bình khoảng bảy phần trăm mỗi năm cho chủ sở hữu.

Chuyên viên giao dịch cá nhân
Đội ngũ chuyên viên giao dịch cá nhân FGMarkets có trình độ cao cung cấp hỗ trợ của họ 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Bạn cũng có thể liên hệ với nhân viên hỗ trợ của FGMarket bằng tiếng mẹ đẻ của bạn.
Chia cổ tức

Bằng cách sở hữu cổ phần, bạn sẽ đủ điều kiện để nhận cổ tức, tức là một phần trong lợi nhuận của công ty cổ phần.
Miễn phí
Với FGMarkets bạn giao dịch với các cổ phiếu mà không cần trả phí.
Miễn thuế
Nếu nhà đầu tư sở hữu cổ phần trong hơn sáu tháng, bất kỳ khoản lợi nhuận nào được thực hiện từ việc thay đổi giá trị cổ phiếu sẽ không phải trả thuế.

Cách thức hoạt động

Có nhiều loại và hạng cổ phần khác nhau. Cơ bản nhất là Cổ phần phổ thông. Đây là một phần căn bản của giao dịch chứng khoán. Cổ phiếu ưu đãi cho phép chủ sở hữu hưởng cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Ngoài ra còn có cổ phiếu ưu đãi phát hành cho nhân viên như một động lực làm việc.

Cổ phiếu chỉ tồn tại dưới hai hình thức – do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Cũng có những cổ phiếu vô fanh không được liên kết với bất kỳ chủ sở hữu nào.


Đầu tư thế nào

Đơn giản chỉ cần tạo một tài khoản giao dịch, nạp tiền trong đó, đăng nhập vào ứng dụng, và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch.

Khi bạn trở thành cổ đông, bạn đủ điều kiện để nhận cổ tức. Rủi ro duy nhất là không ai biết trước khi nào công ty sẽ kiếm được lợi nhuận và có thể trả cổ tức.


Ngay lúc này

Đăng ký tài khoản PRIME

Bắt đầu giao dịch trên thị trường thực. Trở thành một nhà giao dịch thành công.

Đăng ký

Instruments Spreads Leverage Commission % Per Lot Swap points Long Swap points Short Size of 1 Lot Trading hours (GMT) Pip Value
BUY points
Rollover per lot per day
SELL points
Rollover per lot per day
APPLE. 0.20 (USD) 1:20′ 0% -12.24 -12.192 100 13:31 – 20:00 0.01
ALBEMARLE 0.50 (USD) 1:50′ 0% -1.4592 -0.7296 100 13:31 – 20:00 0.01
BANK OF AMERICA 0.03 (USD) 1:50′ 0% -0.2832 -0.1704 100 13:31 – 20:00 0.01
CISCO 0.1 (USD) 1:50′ 0% -0.3804 -0.228 100 13:31 – 20:00 0.01
EBAY 0.10 (USD) 1:50′ 0% -0.372 -0.2232 100 13:31 – 20:00 0.01
Facebook 0.2 (USD) 1:50′ 0% -1.5024 -0.9012 100 13:31 – 20:00 0.01
FERRARI 0.20 (USD) 1:50′ 0% -0.7224 -0.4332 100 13:31 – 20:00 0.01
GE 0.06 (USD) 1:50′ 0% -0.3936 -0.2364 100 13:31 – 20:00 0.01
GoldmnSachs 0.3 (USD) 1:50′ 0% -2.9952 -1.7976 100 13:31 – 20:00 0.01
GOOGLE 1.20 (USD) 1:50′ 0% -9.9564 -1.3272 100 13:31 – 20:00 0.01
IBM 0.3 (USD) 1:50′ 0% -2.1048 -1.2624 100 13:31 – 20:00 0.01
INTEL 0.15 (USD) 1:50′ 0% -0.4560 -0.2736 100 13:31 – 20:00 0.01
MICROSOFT 0.15 (USD) 1:50′ 0% -0.7824 -0.4692 100 13:31 – 20:00 0.01
CitiGroup 0.4 (USD) 1:50′ 0% -0.7416 -0.4452 100 13:31 – 20:00 0.01
ALIBABA 0.20 (USD) 1:50′ 0% -1.1388 -0.6828 100 13:31 – 20:00 0.01
BAIDU 0.35 (USD) 1:50′ 0% -2.1204 -1.272 100 13:31 – 20:00 0.01
ChinaMob 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.6588 -0.396 100 13:35 – 20:00 0.01
PetroChina 0.3 (USD) 1:50′ 0% -0.9408 -0.5640 100 13:35 – 20:00 0.01
PetrolBras 0.003 (USD) 1:50′ 0% -0.1296 -0.078 100 13:31 – 20:00 0.01
TOYOTA 0.3 (USD) 1:50′ 0% -1.5108 -0.9072 100 13:35 – 20:00 0.01
SONY 0.1 (USD) 1:50′ 0% -0.36 -0.216 100 13:31 – 20:00 0.01
TWITTER 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.2352 -0.1416 100 13:31 – 20:00 0.01
WEIBO 0.1 (USD) 1:50′ 0% -0.5676 -0.3408 100 13:35 – 20:00 0.01
AMAZON 1.45 (USD) 1:50′ 0% -9.6024 -5.7612 100 13:31 – 20:00 0.01
AMEX 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.924 -0.5544 100 13:31 – 20:00 0.01
ATnT 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.5124 -0.3072 100 13:31 – 20:00 0.01
ExxonMobil 0.20(USD) 1:50′ 0% -1.1316 -0.6792 100 13:31 – 20:00 0.01
FSOLAR 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.4056 -0.2436 100 13:31 – 20:00 0.01
HP 0.05 (USD) 1:50′ 0% -0.1944 -0.1164 100 13:31 – 20:00 0.01
JPMorgan 0.8 (USD) 1:50′ 0% -1.0572 -0.6336 100 13:31 – 20:00 0.01
MONDELEZ 0.4 (USD) 1:50′ 0% -0.534 -0.3204 100 13:35 – 20:00 0.01
MGM 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.3708 -0.222 100 13:31 – 20:00 0.01
MONSANTO 0.2 (USD) 1:50′ 0% -1.3032 -0.7812 100 13:35 – 20:00 0.01
MorganStan 0.10 (USD) 1:50′ 0% -0.5352 -0.3216 100 13:31 – 20:00 0.01
ORACLE 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.5088 -0.3048 100 13:31 – 20:00 0.01
PFIZER 0.07 (USD) 1:50′ 0% -0.4092 -0.246 100 13:31 – 20:00 0.01
TEVA 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.4608 -0.2772 100 13:31 – 20:00 0.01
WALMART 0.2(USD) 1:50′ 0% -0.8904 -0.534 100 13:31 – 20:00 0.01
WellsFargo 0.40 (USD) 1:50′ 0% -0.6828 -0.4092 100 13:31 – 20:00 0.01
Groupon 0.02 (USD) 1:50′ 0% -0.0456 -0.0276 100 13:31 – 20:00 0.01
VALE 0.02 (USD) 1:50′ 0% -0.1032 -0.0624 100 13:31 – 20:00 0.01
MasterCard 0.4 (USD) 1:50′ 0% -1.29 -0.774 100 13:35 – 20:00 0.01
McDonalds 0.25 (USD) 1:50′ 0% -1.5336 -0.9204 100 13:31 – 20:00 0.01
COCACOLA 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.5136 -0.3084 100 13:31 – 20:00 0.01
VISA 0.15 (USD) 1:50′ 0% -0.9876 -0.5928 100 13:31 – 20:00 0.01
MICRON 0.06 (USD) 1:50′ 0% -0.2496 -0.15 100 13:31 – 20:00 0.01
APACHE 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.8208 -0.492 100 13:35 – 20:00 0.01
JABIL 0.04 (USD) 1:50′ 0% -0.2688 -0.1608 100 13:35 – 20:00 0.01
UNISTEEL 0.04 (USD) 1:50′ 0% -0.444 -0.2664 100 13:31 – 20:00 0.01
GM 0.06 (USD) 1:50′ 0% -0.4488 -0.2688 100 13:31 – 20:00 0.01
NIKE 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.6468 -0.3876 100 13:31 – 20:00 0.01
TESLA 0.60 (USD) 1:50′ 0% -2.4768 -1.4868 100 13:31 – 20:00 0.01
NETFLIX 0.4 (USD) 1:50′ 0% -1.5408 -0.9240 100 13:31 – 20:00 0.01
PRICELINE 2.65 (USD) 1:50′ 0% -19.08 -11.448 100 13:31 – 20:00 0.01
SALESFORCE 0.4 (USD) 1:50′ 0% -0.9192 -0.6564 100 13:31 – 20:00 0.01
SYMANTEC 0.1 (USD) 1:50′ 0% -0.3096 -0.186 100 13:35 – 20:00 0.01
NUANCE 0.03 (USD) 1:50′ 0% -0.192 -0.1152 100 13:35 – 20:00 0.01
STARBUCKS 0.2 (USD) 1:50′ 0% -0.7332 -0.4404 100 13:31 – 20:00 0.01
BOEING 0.5 (USD) 1:50′ 0% -1.9272 -1.1568 100 13:31 – 20:00 0.01
CATERPILLAR 0.3 (USD) 1:50′ 0% -1.17 -0.7020 100 13:31 – 20:00 0.01
MARRIOTT 0.2 (USD) 1:50′ 0% -1.0488 -0.6288 100 13:35 – 20:00 0.01
HILTON 0.20 (USD) 1:50′ 0% -0.7344 -0.4404 100 13:35 – 20:00 0.01
GoPro 0.04 (USD) 1:50′ 0% -0.1092 -0.066 100 13:31 – 20:00 0.01
PepsiCo 0.2 (USD) 1:50′ 0% -1.3044 -0.7824 100 13:31 – 20:00 0.01
BlackBerry 0.03 (USD) 1:50′ 0% -0.096 -0.0576 100 13:31 – 20:00 0.01
YamanaGold 0.02 (USD) 1:50′ 0% -0.0348 -0.0216 100 13:31 – 20:00 0.01
JD.com 0.1 (USD) 1:50′ 0% -0.336 -0.2016 100 13:31 – 20:00 0.01
Harley 0.15 (USD) 1:50′ 0% -0.7488 -0.45 100 13:31 – 20:00 0.01
Expedia 0.2 (USD) 1:50′ 0% -1.4532 -0.8724 100 13:31 – 20:00 0.01
PayPal 0.30 (USD) 1:50′ 0% -0.4932 -0.2952 100 13:31 – 20:00 0.01
HewlettEnt 0.05 (USD) 1:50′ 0% -0.2988 -0.1788 100 13:31 – 20:00 0.01
Square 0.10 (USD) 1:50′ 0% -0.1728 -0.1032 100 13:31 – 20:00 0.01
BBBeyond 0.15 (USD) 1:50′ 0% -0.5868 -0.3516 100 13:31 – 20:00 0.01
DaveBuster 0.1 (USD) 1:50′ 0% -0.6936 -0.4164 100 13:31 – 20:00 0.01
LockheedM 0.45 (USD) 1:50′ 0% -3.1476 -1.8888 100 13:31 – 20:00 0.01
YYInc 0.20 (USD) 1:50′ 0% -0.5244 -0.3144 100 13:31 – 20:00 0.01
SINA 0.27 (USD) 1:50′ 0% -0.852 -0.5112 100 13:31 – 20:00 0.01
BestBuy 0.12 (USD) 1:50′ 0% -0.6024 -0.3612 100 13:31 – 20:00 0.01
JCPenney 0.5 (USD) 1:50′ 0% -0.1188 -0.072 100 13:31 – 20:00 0.01
Macys 0.6 (USD) 1:50′ 0% -0.5016 -0.3012 100 13:31 – 20:00 0.01
FOMENTO 0.35 (USD) 1:50′ 0% -0.966 -0.5796 100 13:35- 20:00 0.01
CEMEX 0.03 (USD) 1:50′ 0% -0.1032 -0.0624 100 13:35- 20:00 0.01
DISNEY 0.2 (USD) 1:50′ -1.2996 -0.78 100 13:35 – 20:00 0.01
BP 0.75 (GBP) 1:50′ 0% -0.0444 -0.0384 100 07:05 – 15:30 0.01
HSBC 0.8 (GBP) 1:50′ 0% -0.0552 -0.0468 100 07:05 – 15:30 0.01
TESCO 0.5 (GBP) 1:50′ 0% -0.0168 -0.0144 100 07:05 – 15:30 0.01
VODAFONE 0.4 (GBP) 1:50′ 0% -0.02496 -0.0216 100 07:05 – 15:30 0.01
RioTinto 3.95 (GBP) 1:50′ 0% -0.26208 -0.222 100 07:05 – 15:30 0.01
GLENCORE 0.4 (GBP) 1:50′ 0% -0.0204 -0.0168 100 07:05 – 15:30 0.01
Lloyds 0.2 (GBP) 1:50′ 0% -0.006 -0.0048 100 07:05 – 15:30 0.01
RBS 0.5 (GBP) 1:50′ 0% -0.0204 -0.018 100 07:05 – 15:30 0.01
WPP 4.00 (GBP) 1:50′ 0% -0.1824 -0.1548 100 07:05 – 15:30 0.01
ROLLSROYCE 1.2 (GBP) 1:50′ 0% -0.0816 -0.0696 100 07:05 – 15:30 0.01
ASTRAZENECA 5(GBP) 1:50′ 0% -0.5496 -0.4656 100 07:05 – 15:30 0.01
easyJet 2.85 (GBP) 1:50′ 0% -0.1092 -0.0924 100 07:05 – 15:30 0.01
WIZZ 5 (GBP) 1:50′ -0.1656 -0.1404 100 07:05 – 15:30 0.01
Burberry 2.15 (GBP) 1:50′ 0% -0.1404 -0.1188 100 07:05 – 15:30 0.01
ARCELOR 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -4.296 -4.296 100 07:01 – 15:30 0.0001
DAIMLER 0.1 (EUR) 1:50′ 0% -150 -152.5 100 07:05 – 15:30 0.0001
DeutschBank 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -17.7552 -17.7552 100 07:05 – 15:30 0.0001
DeutscheTel 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -17.6316 -17.0544 100 07:05 – 15:30 0.0001
LUFTHANSA 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -13.6644 -13.2156 100 07:05 – 15:30 0.0001
METRO 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -24.648 -24.648 100 07:05 – 15:30 0.0001
VolksWagen 0.25 (EUR) 1:50′ 0% -129.2 -129.2 100 07:05 – 15:30 0.0001
VIVENDI 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -19.2756 -19.2756 100 07:05 – 15:30 0.0001
LVMH 0.3 (EUR) 1:50′ 0% -173.7732 -168.0768 100 07:05 – 15:30 0.0001
SANOFI 0.8 (EUR) 1:50′ 0% -74.7396 -74.7396 100 07:01 – 15:30 0.0001
BNPEU 0.09 (EUR) 1:50′ 0% -54.8388 -53.0412 100 07:01 – 15:30 0.0001
ALLIANZ 0.25 (EUR) 1:50′ 0% -142.925 -142.925 100 07:05 – 15:30 0.0001
BMW 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -78.8448 -78.8448 100 07:05 – 15:30 0.0001
COMMERZBANK 0.02 (EUR) 1:50′ 0% -8.2224 -8.2224 100 07:05 – 15:30 0.0001
EOAN 0.02 (EUR) 1:50′ 0% -8.1516 -8.1516 100 07:05 – 15:30 0.0001
INFINEON 0.03 (EUR) 1:50′ 0% -11.9052 -11.5152

100 07:05 – 15:30 0.0001
K + S 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -20.0376

-20.0376 100 07:05 – 15:30 0.0001
SAP 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -69.8856 -67.5948 100 07:05 – 15:30 0.0001
SIEMENS 0.2 (EUR) 1:50′ 0% -289.138 -270.313 100 07:05 – 15:30 0.0001
ADIDAS 0.5 (EUR) 1:50′ 0% -98.4648 -98.4648 100 07:05 – 15:30 0.0001
BASF 0.2 (EUR) 1:50′ 0% -64.3104 -64.3104 100 07:05 – 15:30 0.0001
RWE 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -10.6728 -10.6728 100 07:05 – 15:30 0.0001
CAP 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -80.124 -77.496 100 07:01 – 15:30 0.0001
CARREFOUR 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -24.432 -24.432 100 07:01 – 15:30 0.0001
AGRICOLE 0.02 (EUR) 1:50′ 0% -10.2372 -10.2372 100 07:05 – 15:30 0.0001
EDF 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -9.8568 -9.8568

100 07:05 – 15:30 0.0001
OrangeFR 0.02 (EUR) 1:50′ 0% -16.074

-15.546 100 07:05 – 15:30 0.0001
MICHELIN 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -98.058 -94.842 100 07:05 – 15:30 0.0001
SaintGobain 0.07 (EUR) 1:50′ 0% -39.5148 -38.22 100 07:01 – 15:30 0.0001
SOCIETE 0.07 (EUR) 1:50′ 0% -36.2172 -36.2172 100 07:01 – 15:30 0.0001
TOTAL 0.8 (EUR) 1:50′ 0% -41.9724 -41.9724 100 07:01 – 15:30 0.0001
VINCI 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -57.5844 -55.6956

100 07:01 – 15:30 0.0001
SHELL 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -21.4956 -21.4956 100 07:01 – 15:25 0.0001
HEINEKEN 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -75.8124 -73.3272 100 07:01 – 15:25 0.0001
PHILIPS 0.06 (EUR) 1:50′ 0% -27.5616 -26.568 100 07:01 – 15:25 0.0001
NESTLE 0.2 (EUR) 1:50′ 0% -0.948 -0.948 100 07:05 – 15:25 0.0001
ILIAD 0.5 (EUR) 1:50′ 0% -224.9376 -217.5624

100 07:05 – 15:25 0.0001
PEUGEOT 0.05 (EUR) 1:50′ 0% -16.4064 -15.8688 100 07:01 – 15:25 0.0001
AIRBUS 0.10 (EUR) 1:50′ 0% -61.512 -63.5976 100 07:01 – 15:25 0.0001
BAYER 0.25 (EUR) 1:50′ 0% -98.9448 -98.9448 100 07:05 – 15:25 0.0001
FAURECIA 0.15 (EUR) 1:50′ 0% -32.2620 -32.2620 100 07:01 – 15:25 0.0001
HERMES 0.65 (EUR) 1:50′ 0% -355.7976 -344.1324 100 07:01 – 15:25 0.0001
RENAULT 0.02 (EUR) 1:50′ 0% -84.3696 -84.3696 100 07:01 – 15:25 0.0001
Johnson & Johnson 30 1:50′ 0% -1.642 -0.432 100 13:31 – 20:00 0.01
Chevron 30 1:50′ 0% -1.697 -0.447 100 13:31 – 20:00 0.01
NVIDIA 25 1:50′ 0% -2.73 -0.91 100 13:31 – 20:00 0.01
WYNN 20 1:50′ 0% -2.587 -0.681 100 13:31 – 20:00 0.01

The spreads provided are a reflection of the time-weighted average. Though FG Markets attempts to provide competitive spreads during all trading hours, clients should note that these may vary and are susceptible to underlying market conditions. The above is provided for indicative purposes only. Clients are advised to check important news announcements on our Economic Calendar, which may result in the widening of spreads, amongst other instances.