Cổ phiếuGần đây, mọi người đều biết đến khái niệm cổ phiếu và cổ phần. Đó là lĩnh vực đầu cơ chính của chứng khoán toàn cầu. Rất nhiều người không phải là chủ đầu tư sở hữu công ty,thay vào đó, họ trở thành cổ đông và có đủ điều kiện để hưởng lợi nhuận -được gọi là cổ tức.

Để giao dịch, những gì bạn cần là thông qua một nhà môi giới cổ phiếu một công ty mà bạn muốn đầu tư, mua số lượng yêu cầu của cổ phiếu và sau đó chờ giá cổ phiếu tăng.

Bắt đầu giao dịch

Tại sao nên đầu tư

Thị trường cổ phiếu an toàn hơn hầu hết các thị trường đầu cơ khác. Thống kê cho thấy thị trường này mang về lợi nhuận trung bình khoảng bảy phần trăm mỗi năm cho chủ sở hữu.

Chuyên viên giao dịch cá nhân
Đội ngũ chuyên viên giao dịch cá nhân FGMarkets có trình độ cao cung cấp hỗ trợ của họ 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Bạn cũng có thể liên hệ với nhân viên hỗ trợ của FGMarket bằng tiếng mẹ đẻ của bạn.
Chia cổ tức

Bằng cách sở hữu cổ phần, bạn sẽ đủ điều kiện để nhận cổ tức, tức là một phần trong lợi nhuận của công ty cổ phần.
Miễn phí
Với FGMarkets bạn giao dịch với các cổ phiếu mà không cần trả phí.
Miễn thuế
Nếu nhà đầu tư sở hữu cổ phần trong hơn sáu tháng, bất kỳ khoản lợi nhuận nào được thực hiện từ việc thay đổi giá trị cổ phiếu sẽ không phải trả thuế.

Cách thức hoạt động

Có nhiều loại và hạng cổ phần khác nhau. Cơ bản nhất là Cổ phần phổ thông. Đây là một phần căn bản của giao dịch chứng khoán. Cổ phiếu ưu đãi cho phép chủ sở hữu hưởng cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Ngoài ra còn có cổ phiếu ưu đãi phát hành cho nhân viên như một động lực làm việc.

Cổ phiếu chỉ tồn tại dưới hai hình thức – do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Cũng có những cổ phiếu vô fanh không được liên kết với bất kỳ chủ sở hữu nào.


Đầu tư thế nào

Đơn giản chỉ cần tạo một tài khoản giao dịch, nạp tiền trong đó, đăng nhập vào ứng dụng, và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch.

Khi bạn trở thành cổ đông, bạn đủ điều kiện để nhận cổ tức. Rủi ro duy nhất là không ai biết trước khi nào công ty sẽ kiếm được lợi nhuận và có thể trả cổ tức.


Ngay lúc này

Đăng ký tài khoản PRIME

Bắt đầu giao dịch trên thị trường thực. Trở thành một nhà giao dịch thành công.

Đăng ký

Symbol Leverage (max) Swap Long Swap Short Max Order Size Size of 1 Lot Spread Trading Hours
ADIDAS 1:50 -98,4648 -98,4648 50 100 floating 10:05 – 18:25
AGRICOLE 1:50 -10,2372 -10,2372 50 100 floating 10:05 – 18:30
AIRBUS 1:50 -61,512 -63,5976 50 100 floating 10:05 – 18:30
Albemarle 1:50 -1,4592 -0,7296 50 100 floating 16:35 – 23:00
ALIBABA 1:50 -1,1388 -0,6828 50 100 floating 16:35 – 23:00
ALLIANZ 1:50 -142,952 -142,952 50 100 floating 10:05 – 18:25
AMAZON 1:50 -9,6024 -5,7612 50 100 floating 16:35 – 23:00
AMEX 1:50 -0,924 -0,5544 50 100 floating 16:35 – 23:00
APACHE 1:50 -0,8208 -0,492 50 100 floating 16:35 – 23:00
APPLE 1:50 -0,8208 -0,492 50 100 floating 16:35 – 23:00
ARCELOR 1:50 -4,296 -4,296 50 100 floating 10:05 – 18:25
ASTRAZENECA 1:50 -0,5496 -0,4656 50 100 floating 10:05 – 18:25
ATnT 1:50 -0,5124 -0,3072 50 100 floating 16:35 – 23:00
BAIDU 1:50 -2,1204 -1,272 50 100 floating 16:35 – 23:00
Barclays 1:50 -0,02448 -0,01752 50 100 70 10:05 – 18:30
BASF 1:50 -64,3104 -64,3104 50 100 floating 10:05 – 18:25
BAYER 1:50 -98,9448 -98,9448 50 100 floating 10:05 – 18:25
BBBeyond 1:50 -0,5868 -0,3516 50 100 floating 16:35 – 23:00
BestBuy 1:50 -0,6024 -0,3612 50 100 floating 16:35 – 23:00
BlackBerry 1:50 -0,096 -0,0576 50 100 floating 16:35 – 23:00
BMW 1:50 -78,8448 -78,8448 50 100 floating 10:05 – 18:25
BNPEU 1:50 -54,8388 -53,0412 50 100 floating 10:05 – 18:30
BOA 1:50 -0,2832 -0,1704 50 100 floating 16:35 – 23:00
BOEING 1:50 -1,9272 -1,1568 50 100 floating 16:35 – 23:00
BP 1:50 -0,0444 -0,0384 50 100 floating 10:05 – 18:30
Burberry 1:50 -0,1404 -0,1188 50 100 floating 10:05 – 18:30
CAP 1:50 -80,124 -77,496 50 100 floating 10:05 – 18:30
CARREFOUR 1:50 -24,432 -24,432 50 100 floating 10:05 – 18:30
CATERPILLAR 1:50 -1,17 -0,702 50 100 floating 16:35 – 23:00
CEMEX 1:50 -0,1032 -0,0624 50 100 floating 16:35 – 23:00
Chevron 1:50 -1,697 -0,447 50 100 floating 16:35 – 23:00
ChinaMob 1:50 -0,6588 -0,396 50 100 floating 16:35 – 23:00
CISCO 1:50 -0,3804 -0,228 50 100 floating 16:35 – 23:00
CitiGroup 1:50 -0,7416 -0,4452 50 100 floating 16:35 – 23:00
Clorox 1:50 -1,721 -0,453 50 100 floating 16:35 – 23:00
COCACOLA 1:50 -0,5136 -0,3084 50 100 floating 16:35 – 23:00
COMMERZBANK 1:50 -8,2224 -8,2224 50 100 floating 10:05 – 18:25
DAIMLER 1:50 -150 -152,5 50 100 floating 10:05 – 18:25
DaveBuster 1:50 -0,6936 -0,4164 50 100 floating 16:35 – 23:00
Deuroshop 1:50 -22,58 -29,502 50 100 floating 10:05 – 18:25
DeutschBank 1:50 -17,7552 -17,7552 50 100 floating 10:05 – 18:25
DeutscheTel 1:50 -17,6316 -17,0544 50 100 floating 10:05 – 18:25
DISNEY 1:50 -1,2996 -0,78 50 100 floating 16:35 – 23:00
Dropbox 1:50 -0,394 -0,104 50 100 floating 16:35 – 23:00
easyJet 1:50 -0,1092 -0,0924 50 100 floating 10:05 – 18:30
EBAY 1:50 -0,372 -0,2232 50 100 floating 16:35 – 23:00
EDF 1:50 -9,8568 -9,8568 50 100 floating 10:05 – 18:30
EOAN 1:50 -8,1516 -8,1516 50 100 floating 10:05 – 18:25
Expedia 1:50 -1,4532 -0,8724 50 100 floating 16:35 – 23:00
ExxonMobil 1:50 -1,1316 -0,6792 50 100 floating 16:35 – 23:00
Facebook 1:50 -1,5024 -0,9012 50 100 floating 16:35 – 23:00
FAURECIA 1:50 -32,262 -32,262 50 100 floating 10:05 – 18:30
FOMENTO 1:50 -0,966 -0,5796 50 100 floating 16:35 – 23:00
FSOLAR 1:50 -0,4056 -0,2436 50 100 floating 16:35 – 23:00
GEMALTO 1:50 -74,8368 -72,3828 50 100 floating 10:05 – 18:25
GLENCORE 1:50 -0,0204 -0,0168 50 100 floating 10:05 – 18:30
GM 1:50 -0,4488 -0,2688 50 100 floating 16:35 – 23:00
GoldmnSachs 1:50 -2,9952 -1,7976 50 100 floating 16:35 – 23:00
GOOGLE 1:50 -9,9564 -1,3272 50 100 floating 16:35 – 23:00
GoPro 1:50 -0,1092 -0,066 50 100 floating 16:35 – 23:00
Groupon 1:50 -0,0456 -0,0276 50 100 floating 16:35 – 23:00
Harley 1:50 -0,7488 -0,45 50 100 floating 16:35 – 23:00
HEINEKEN 1:50 -75,8124 -73,3272 50 100 floating 10:05 – 18:25
Hermes 1:50 -355,7976 -344,1324 50 100 floating 10:05 – 18:25
HewlettEnt 1:50 -0,2988 -0,1788 50 100 floating 16:35 – 23:00
HILTON 1:50 -0,7344 -0,4404 50 100 floating 16:35 – 23:00
HP 1:50 -0,1944 -0,1164 50 100 floating 16:35 – 23:00
HSBC 1:50 -0,0552 -0,0468 50 100 floating 10:05 – 18:30
IBM 1:50 -2,1048 -1,2624 50 100 floating 16:35 – 23:00
ILIAD 1:50 -224,9376 -217,5624 50 100 floating 10:05 – 18:30
INFINEON 1:50 -11,9052 -11,5152 50 100 floating 10:05 – 18:25
INTEL 1:50 -0,456 -0,2736 50 100 floating 16:35 – 23:00
JCPenney 1:50 -0,1188 -0,072 50 100 floating 16:35 – 23:00
JD.com 1:50 -0,366 -0,2016 50 100 floating 16:35 – 23:00
JnJ 1:50 -1,642 -0,432 50 100 floating 16:35 – 23:00
JPMorgan 1:50 -1,0572 -0,6336 50 100 floating 16:35 – 23:00
K+S 1:50 -20,0376 -20,0376 50 100 floating 10:05 – 18:25
Lloyds 1:50 -0,006 -0,0048 50 100 floating 10:05 – 18:30
LockheedM 1:50 -3,1476 -1,8888 50 100 floating 16:35 – 23:00
LUFTHANSA 1:50 -13,6644 -13,2156 50 100 floating 16:35 – 23:00
LVMH 1:50 -173,7732 -168,0768 50 100 floating 10:05 – 18:30
Macys 1:50 -0,5016 -0,3012 50 100 floating 16:35 – 23:00
MARRIOTT 1:50 -1,0488 -0,6288 50 100 floating 16:35 – 23:00
Mastercard 1:50 -1,29 -0,774 50 100 floating 16:35 – 23:00
McDonalds 1:50 -1,5336 -0,9204 50 100 floating 16:35 – 23:00
METRO 1:50 -24,648 -24,648 50 100 floating 10:05 – 18:25
MGM 1:50 -0,3708 -0,222 50 100 floating 16:35 – 23:00
MICHELIN 1:50 -98,058 -94,842 50 100 floating 10:05 – 18:30
MICRON 1:50 -0,2496 -0,15 50 100 floating 16:35 – 23:00
MICROSOFT 1:50 -0,7824 -0,4692 50 100 floating 16:35 – 23:00
MONDELEZ 1:50 -0,534 -0,3204 50 100 floating 16:35 – 23:00
MorganStan 1:50 -0,5352 -0,3216 50 100 floating 16:35 – 23:00
NESTLE 1:50 -0,948 -0,948 50 100 floating 10:05 – 18:20
NETFLIX 1:50 -1,5408 -0,924 50 100 floating 16:35 – 23:00
NIKE 1:50 -0,6468 -0,3876 50 100 floating 16:35 – 23:00
NUANCE 1:50 -0,192 -0,1152 50 100 floating 16:35 – 23:00
Nvidia 1:50 -2,729 -0,909 50 100 floating 16:35 – 23:00
ORACLE 1:50 -0,5088 -0,3048 50 100 floating 16:35 – 23:00
OrangeFR 1:50 -16,074 -15,546 50 100 floating 10:05 – 18:30
PepsiCo 1:50 -1,3044 -0,7824 50 100 floating 16:35 – 23:00
PetroChina 1:50 -0,9408 -0,564 50 100 floating 16:35 – 23:00
PetrolBras 1:50 -0,1296 -0,078 50 100 floating 16:35 – 23:00
PEUGEOT 1:50 -16,4064 -15,8688 50 100 floating 10:05 – 18:30
PFIZER 1:50 -0,4092 -0,246 50 100 floating 16:35 – 23:00
PHILIPS 1:50 -27,5616 -26,658 50 100 floating 10:05 – 18:25
Qualcomm 1:50 -0,7116 -0,3552 50 100 floating 16:35 – 23:00
RBS 1:50 -0,0204 -0,018 50 100 floating 10:05 – 18:30
Renault 1:50 -84,3696 -84,3696 50 100 floating 10:05 – 18:30
RioTinto 1:50 -0,26208 -0,222 50 100 floating 10:05 – 18:30
ROLLSROYCE 1:50 -0,0816 -0,0696 50 100 floating 10:05 – 18:30
RWE 1:50 -10,6728 -10,6728 50 100 floating 10:05 – 18:30
SaintGobain 1:50 -39,5148 -38,22 50 100 floating 10:05 – 18:30
SALESFORCE 1:50 -0,9192 -0,6564 50 100 floating 16:35 – 23:00
Samsung 1:50 -9,4692 -5,6808 50 100 floating 10:25 – 17:29
SANOFI 1:50 -74,7396 -74,7396 50 100 floating 10:05 – 18:30
SAP 1:50 -69,8856 -67,5948 50 100 floating 10:05 – 18:25
SHELL 1:50 -21,4956 -21,4956 50 100 floating 10:05 – 18:25
SIEMENS 1:50 -289,138 -270,313 50 100 5000 10:05 – 18:25
SINA 1:50 -0,852 -0,5112 50 100 floating 16:35 – 23:00
SOCIETE 1:50 -36,2172 -36,2172 50 100 floating 10:05 – 18:30
SONY 1:50 -0,36 -0,216 50 100 floating 16:35 – 23:00
Spotify 1:50 -2,163 -0,569 50 100 floating 16:35 – 23:00
Square 1:50 -0,1728 -0,1032 50 100 floating 16:35 – 23:00
STARBUCKS 1:50 -0,7332 -0,4404 50 100 floating 16:35 – 23:00
SYMANTEC 1:50 -0,3096 -0,186 50 100 floating 16:35 – 23:00
TESCO 1:50 -0,0168 -0,0144 50 100 floating 10:05 – 18:30
TESLA 1:50 -2,4768 -1,4868 50 100 floating 16:35 – 23:00
TEVA 1:50 -0,4608 -0,2772 50 100 floating 16:35 – 23:00
TOTAL 1:50 -41,9724 -41,9724 50 100 floating 10:05 – 18:30
TOYOTA 1:50 -1,5108 -0,9072 50 100 floating 16:35 – 23:00
TWITTER 1:50 -0,2352 -0,1416 50 100 floating 16:35 – 23:00
UNISTEEL 1:50 -0,444 -0,2664 50 100 floating 16:35 – 23:00
VALE 1:50 -0,1032 -0,0624 50 100 floating 16:35 – 23:00
Verizon 1:50 -0,78804 -0,26268 50 100 floating 16:35 – 23:00
VINCI 1:50 -57,5844 -55,6956 50 100 floating 10:05 – 18:30
VISA 1:50 -0,9876 -0,5928 50 100 floating 16:35 – 23:00
VIVENDI 1:50 -19,2756 -19,2756 50 100 floating 10:05 – 18:30
VODAFONE 1:50 -0,02496 -0,0216 50 100 floating 10:05 – 18:30
VolksWagen 1:50 -129,2 -129,2 50 100 floating 10:05 – 18:30
Volvo 1:50 -0,755 -0,539 50 100 floating 10:05 – 18:25
WALMART 1:50 -0,8904 -0,534 50 100 floating 16:35 – 23:00
WEIBO 1:50 -0,5676 -0,3408 50 100 floating 16:35 – 23:00
WellsFargo 1:50 -0,6828 -0,4092 50 100 floating 16:35 – 23:00
WIZZ 1:50 -0,1656 -0,1404 50 100 floating 10:05 – 18:30
WPP 1:50 -0,1824 -0,1548 50 100 floating 10:05 – 18:30
WynnResorts 1:50 -2,587 -0,681 50 100 floating 16:35 – 23:00
YamanaGold 1:50 -0,0348 -0,0216 50 100 floating 16:35 – 23:00
YYInc 1:50 -0,5244 -0,3144 50 100 floating 16:35 – 23:00
NIO 1:20 -2,586 -1,5 50 100 floating 16:35 – 23:00
Aston Martin 1:20 -0,015 -0,021 50 100 floating 10:05 – 18:30
Sinopec 1:20 -20 -25 50 100 floating 16:35 – 23:00
Novartis 1:50 -0,868 -0,868 50 100 floating 10:05 – 18:20

The spreads provided are a reflection of the time-weighted average. Though FG Markets attempts to provide competitive spreads during all trading hours, clients should note that these may vary and are susceptible to underlying market conditions. The above is provided for indicative purposes only. Clients are advised to check important news announcements on our Economic Calendar, which may result in the widening of spreads, amongst other instances.